Local commitment

Hofseth Aqua cares about the local community and the impact on our shared natural resources.

We are working to improve our carbon footprint to achieve the best possible sustainability in regards to Aquaculture.

Invitasjon

Hofseth Aqua inviterer til interessentmøte fredag 12.09.18, kl 13.30 på Hofseth sine hovedkontorer i Havnegata 11, 6005 Ålesund.

Interessentmøte 11.0.17

Agenda:
1. Presentasjon av Hofseth
2. Våre matfisklokaliteter
3. Sykdomsforebygging og smittesoner
4. Tiltak mot lus og dagens lusesituasjon
5. Rømmingsforebygging
6. Vår felles bruk av naturressurser og oppdrettens påvirkning.

Referat:
Deltakere Hofseth: Henriette, Svein, Nicole
 1. Introduksjon og presentasjon av hvorfor interessentmøte avholdes.
  1. Spm. Hva er ASC.
 2. Presentasjon av Hofseth konsernet.
  1. Spm: er det laks i våre anlegg, svar: ja på skotungneset.
  2. Spm: er konsesjonene våre på både laks og ørret? Svar: ja, dette gjelder alle konsesjoner i Norge.
  3. Spm: Da konsesjonspapirene på Skjortneset ble godkjent sto det kun ørret i disse, ikke laks. Svar: dette har ikke noe med konsesjonsgodkjenning å gjøre.
  4. Er ørret renere enn laks? Ørreten: avgir seg samme avfall, mindre sykdommer.
  5. Ny driftsplan, hvem blir den sendt på høring til. Svar: alle instanser, fylkesmannen, fiskeridirektoratet og mattilsynet.
  6. Spm: hvor lenge skal fisken stå i settefiskanlegget. Svar: den største vil blir ca 300g.
  7. Spm: skal eksisterende bygningsmasse brukes på settefiskanlegget. Svar: anlegget er meget stort så her bygges det opp fra grunnen.
  8. Spm: på nettet så står det at det er 45% fôrspill til havbunnen. Bekymringer rundt forspill på havbunnen og at dette ødelegger for dyrelivet.
  9. Er ikke lusenivåene bedre enn på mange år. Svar: ja, dette er gode resultater.
  10. Brukes kitinhemmere fortsatt? Svar: nei brukt noe mye i Norge lenger. Ikke i det hele tatt hos oss.
  11. Er det forskjell på avlusing av Ørret og Laks, dødelighet? Svar: ja, de må håndteres noe forskjellig. Men all håndtering er risiko.
  12. Er våravlusing fortsatt pålagt. Svar: ja, dette er forskriftsbelagt og håndhevet v mattilsynet.
  13. Hvordan registreres lusetellinger? Svar: vi teller 20 fisk per merd per uke, og dette meldes inn i altinn.
  14. Spm: blir det vurdert nye anlegg lenger ut i fjorden? Svar: Ja, men ikke tatt stilling til enda. Bugane.
  15. Det er observert at alle de mindre elvene virker til å være tomme. Elvene burde vært restaurert.
  16. Det er mange båter som kommer inn som ikke følger gode rutiner på hygiene. Dette kan ha påvirkning på fiskehelsen.
  17. Nedgang i sjøørret bestand de siste 10 årene.
 3. Gjennomgang av stingray luselaser og virkningsgrad.
  1. Hvordan fungerer stingrayGreier den å ta unna lusa.
 4. Vi jobber med å få landstrøm på alle anlegg.
 5. Forslag til å organisere elveeiere i storfjorden og hvordan man kan gå inn for å reetablere og restaurere elvene. Oppdrettere og elveeiere bør ha et felles møte.
  1. Settes det av sponsorpenger til slike prosjekt? Svar: nei, men det er viktig at det legges en plan bak det.
 6. Forespørsel om å få delta på neste lusemøte i romsdal/sunnmøre regionen.